1-) Linux üzerinde find komutu ile dosya ya da dosyalar içinde gelişmiş aramalar yapabilirsiniz, alt dizinleri de dahil eden bu arama yöntemi için: find komutu ile;

find . -iname ‘*conf’ | xargs grep ‘barisdemirtas’ -sl

-iname ‘*conf’ bölümü aramanın sadece conf dosyalarında yapılacağını belirtir,

-iname ‘*’ yazmanız durumunda tüm dosyalarda arama yapılacaktır.

grep ‘barisdemirtas’ ise aranacak sözcüğün “barisdemirtas” olduğunu belirtir.

2-) find ile büyük dosyaları bulmak

Aşağıdaki komut ile /dizin dizininde boyutu 50 MB ve üzeri olan dosyaları bulup
sadece isimlerini yazdırabilirsiniz:

find /dizin/ -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

3-) find komutu ile dosya değiştirme ya da oluşturma tarihine göre dosyaları bulmak

Aşağıdaki komut ile /dizin dizininde iki gün önce modifiye edilmiş dosyaları bulup
isimlerini yazdırabilirsiniz,mtime yerine ctime yazarsanız 3 gün içerisinde
oluşturulmuş dosyaları bulursunuz:

find /dizin/ -type f -mtime -3 -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

4-) Boş dizinleri aramak için;

find /dizin_yolu -depth -type d -empty => find /etc -depth -type d -empty

5-) Boş dosyaları aramak için;

find /dizin_yolu -depth -type f -empty => find /etc -depth -type f -empty

6-) Adını bildiğin nesneyi aramak için;

find /dizin -name “baris” => find /etc -name “plesk.conf”

7-) Uzantısı ile bir hedefi aramak için;

find /dizin -name “.txt” => find ~/ -name “.txt”

8- ) İzinlerini bildiğiniz uzantıyı aramak için;
(izin değerlerini ve uzantıları arama tercihinize göre değiştirin)

find /dizin -name “.txt” -perm 777 => find ~/ -name ‘.txt’ -perm 644

9-) İzinlere göre aramak için;
(izin değerlerini arama tercihinize göre değiştirin)

find /dizin -perm -izin_degeri => find ~/ -perm -644

10-) İsmini bilip uzantısını bilmediğiniz hedefi aramak için;

find /dizin -name “dosya_ismi.” => find /etc -name “sources.

11-) Son 24 saat içinde değiştirilmiş dosyaları bulmak için;

find /dizin -mtime 0,1,2 => find ~/ -mtime 0
Not: 24 saat için 0, 48 saat için 1, 72 saat için 2 yazmalısınız

12-) Son 24 saat içinde giriş yapılmış hedefleri bulmak için;

find -atime 0,1,2 => find -atime 0

13-) Dosya sahipliğine göre arama yapmak için;

find /dizin -user kullanıcı_adı => find ~/ -user root

NOT: Eğer aramayı sistem dizinlerinde yapacaksanız yetki aldıktan sonra
ya da komutların başına sudo ekleyerek yapmalısınız.

Categories:

Comments are closed

Translate »